Wildlife SOS สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ!

Wildlife SOS สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและปราศจากการทารุณกรรมสำหรับประเทศที่ยิ่งใหญ่ของเรา และมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่กว้างใหญ่และหลากหลายของอินเดียโดยร่วมมือกับสมาคมการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบของอินเดีย

thTH