เรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองช้างที่เข้มงวดของอินเดีย

พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าของอินเดีย พ.ศ. 2515 ห้ามมิให้มีการลักลอบล่าลูกช้างและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่เจ้าของช้างโหดร้ายเป็นประจำ!

  • มาตรา ๙ เรียกร้องให้ลงโทษ จำคุก 7 ปี ลักลอบล่าช้างจากป่า.
  • มาตรา 429 ระบุว่าผู้ใดฆ่า วางยาพิษ ทำให้พิการ หรือทำให้ไร้ประโยชน์ ช้างตัวใดต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี และจ่ายค่าปรับจำนวนมาก
thTH