คุณรู้สัญญาณของช้างที่ถูกทารุณกรรมหรือไม่?

ในฐานะนักท่องเที่ยว คุณจะได้รับคำบอกเล่าว่า “ไม่ใช่ช้างของเรา! ช้างของเราได้รับการปฏิบัติอย่างดี” แต่มันเป็นเรื่องโกหก! เจ้าของช้างที่โหดร้ายเหล่านี้หลายคนทำผิดกฎหมาย และยังมีส่วนร่วมในการค้าสัตว์ป่าในตลาดมืดด้วยการขายงาช้าง ฟัน และขน ยุติการทารุณกรรม!

thTH