ถ้าคุณรักช้าง อย่าขี่มัน!

เยี่ยมชมอินเดียที่สวยงาม แต่ถ้าคุณรักช้างอย่าขี่มัน! ช้างที่ใช้สำหรับนักท่องเที่ยวมักถูกทารุณกรรมตลอดชีวิต พวกเขาถูกทุบตี ถูกล่ามโซ่ ขาดการรักษาพยาบาล อดอาหาร และไม่ผูกพันกับช้างตัวอื่น สัตว์ป่า SOS รู้ว่าคุณไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติที่โหดร้ายเช่นนี้ได้!

thTH