ไม่ยอมขี่ช้าง!

ถ้าคุณรักช้าง อย่าขี่มัน! ช้างที่ใช้ขี่ต้องทนทุกข์ทรมานตลอดชีวิต พวกมันถูกล่าจากป่าตั้งแต่ยังเป็นทารก จากนั้นจึงแยกตัวออกจากช้างตัวอื่นๆ และถูกทุบตีจนหวาดกลัวผู้คนที่จะทำอะไรก็ตาม การปฏิบัติที่โหดร้ายนี้ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า phajaan หรือ "การทำลายจิตวิญญาณ" จากนั้นวิญญาณก็แตกสลาย พวกเขาถูกเฆี่ยนตี ทำงานหนักเกินไป และถูกมองว่าเป็นผู้ทำเงินเท่านั้น เรามุ่งมั่นที่จะขจัดอุตสาหกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้ให้หมดไป! #refusetoride

thTH